GRØNNEVAD GALLOWAY- naturplejere i Almindingen, Bornholm

MUNKHØJS ABEL - SOLGT


Årets første - og vores allerførste gallowaykalv - blev født på en flot, men kold og blæsende aprildag.

Han sad godt fast, så vi måtte have dyrlægen ud for at hjælpe ham til verden.

Fin sortbelted tyrekalv.

Bedriften modtager tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.


Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens

græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Grønnevad Galloway

Copyright © All Rights Reserved