GRØNNEVAD GALLOWAY- naturplejere i Almindingen, Bornholm

MUNKHØJS ALIAS


Årets sidste kalv er født.


Vores krydsningskvie, India, fik sin første lille kalv - og det blev en tyrekalv
(81% GAL, 13% UBK, 5% HF og 1% DRK)


Bedriften modtager tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.


Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens

græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Grønnevad Galloway

Copyright © All Rights Reserved