GRØNNEVAD GALLOWAY- naturplejere i Almindingen, Bornholm

Billeder fra 2021

Marts 2021

Juni 2021

Juli 2021

August 2021

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021

Bedriften modtager tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.


Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens

græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Grønnevad Galloway

Copyright © All Rights Reserved