GRØNNEVAD GALLOWAY- naturplejere i Almindingen, Bornholm

MUNKHØJS ALFRED - SOLGT


Årets anden kalv kom til verden Påskelørdag, den 11. april 2020, efter vi i flere dage havde holdt øje med Mascha, som havde et godt pumpet yver, og på denne dag veg hun ikke fra lille Abels side. Så da hun skulle kælve, lagde hun sig helt op ad den nu 9 dage gamle tyrekalv.

Vejret var fint, og fotografen kunne på afstand følge kælvningen, som gik meget hurtigt og let. Fra Mascha lagde sig ned gik der 9 minutter, så var kalven der. En fin hvid tyrekalv med rød mule og røde ører - kan stambogsføres..

Bedriften modtager tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.


Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens

græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Grønnevad Galloway

Copyright © All Rights Reserved