GRØNNEVAD GALLOWAY- naturplejere i Almindingen, Bornholm

MUNKHØJS APOLLO


I nat var vi lige en tur på marken, inden vi kom i seng, for Vips syntes, hun hørte en forsigtig "muh'en" fra marken. Og ganske rigtigt, der var kommet ny tyrekalv. Både mor (Horst Ilona) og kalv havde det fint, så vi lod dem være i fred.


Men næste morgen måtte vi ud med fotoapparatet for at tage de første billeder. Velkommen til Munkhøjs Apollo, som er næstsidste kalv for i år. 

Bedriften modtager tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.


Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens

græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Grønnevad Galloway

Copyright © All Rights Reserved