GRØNNEVAD GALLOWAY- naturplejere i Almindingen, Bornholm

3. juni 2020
En lille video efter sammenføring af "Farveladerne" og "Bæltedyrene".

10. september 2020
Den 7. september kom der en lille ny kalv til verden ude i Grønnevad. 

Denne video viser området, hvor vort kvæg afgræsser om sommeren. 

Et dejligt kuperet område med klipper, skov og en å, der snor sig.

Der er også et lille vandhul og til efteråret bliver der gravet en ny sø. Spændende.

9. juni 2020 - Dagens tilsyn 

Bedriften modtager tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.


Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens

græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Grønnevad Galloway

Copyright © All Rights Reserved