3. juni 2020
En lille video efter sammenføring af "Farveladerne" og "Bæltedyrene".

1. juni 2021

Så er sommerflokken samlet. 6 køer med deres kalve, 3 unge køer uden kalve og vores dejlige avlstyr, Ampul

Denne video viser området, hvor vort kvæg afgræsser om sommeren. 

Et dejligt kuperet område med klipper, skov og en å, der snor sig.

Der er også et lille vandhul og til efteråret bliver der gravet en ny sø. Spændende.

7. november 2022

Ved tilsyn om morgenen var der kommet en ny rødbelted kviekalv.

Vores Pippa viste brunst i januar, så vi vidste godt, at hun ikke ville kælve i løbet af sommeren.

9. juni 2020 - Dagens tilsyn